مهندسی معکوس

پردازش ابر نقطه ای: در نتیجه فرآیند طراحی پیچیده قطعات توربین گاز، هر گونه خطا در طرح های هندسی در نهایت منجر به خرابی توربین یا کوتاه شدن طول عمر در بهترین حالت می شود. بنابراین، از اسکن لیزری سه بعدی برای تکثیر و مهندسی دقیق قطعات مهم توربین مانند تیغه ها استفاده می شود. سیستم‌ها و نرم‌افزارهای CAD/CAM: اینجا در Kian Turbo Tec، ما یک تیم مهندسی حرفه‌ای را به ساخت و مهندسی معکوس طرح‌هایی اختصاص داده‌ایم که از طریق پردازش Point Cloud، از طریق CAD و CAM و نرم‌افزارهای طراحی مهندسی فنی دریافت شده‌اند.

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید